Frågor & svar

På den här sidan hittar svar på de vanligaste frågorna. Har du andra frågor så kontakt gärna din länskonsulent.

Kontakt

Västerbottens scenkonstutbud för barn/unga
Inger Holmberg, inger.holmberg@riksteatern.se

Västerbottens scenkonstutbud för vuxna/föreningar
Svar: Robert Tenevall, robert.tenevall@riksteatern.se

Västernorrlands scenkonstutbud för barn/unga
Stefan Åkerman, stefan.akerman@riksteatern.se

Västernorrlands scenkonstutbud för vuxna/föreningar
AnnaKarin Westberg, annakarin.westberg@riksteatern.se

Norrbottens scenkonstutbud för barn/unga
Anna Björk, anna.bjork@riksteatern.se

Norrbottens scenkonstutbud för vuxna/föreningar
Anna Björk, anna.bjork@riksteatern.se

Jämtland/Härjedalens scenkonstutbud för barn/unga
Marie Haglund, marie.haglund@riksteatern.se

Jämtland/Härjedalens scenkonstutbud för vuxna/föreningar
Marie Haglund, marie.haglund@riksteatern.se

Ja det kan du göra, men om du vill vara säker på att kunna erhålla länssubvention från regional konsulentverksamhet behöver en viss turnéplanering samordnas mellan producent och konsulent. Det underlättar därför att ha tidig dialog med din konsulent om era bokningsplaner.

Ja det kan du göra, men om du vill vara säker på att turnén ska kunna erhålla subvention behöver en viss turnéplanering samordnas mellan producent och scenkonstkonsulent. Det underlättar därför att ha dialog med konsulent om era turnéplaner. Konsulenten kan också bistå med lokal kunskap och stötta med viss marknadsföring.

Stöd & subventioner

I Västerbotten finns två subventionsmodeller:

  1. Arrangörsstöd: En arrangör kan söka Arrangörsstöd, en resa- och boendesubvention för föreställning med professionell teater/scenkonstnär där kostnad för resa och boende tillkommer. Föreställningen bör ingå i en turné på tre eller fler orter i länet eller framföras av en aktör som är permanent verksam i länet. Arrangörsstödet ersätter kostnad upp till 8000kr och gäller både skol- och offentliga föreställningar.
  2. Publikutveckling Små Scener: söks av Riksteaterföreningar som arrangerar eller medarrangerar en offentlig professionell scenkonstföreställning utanför centralort/ i glesbygd.

Små scener ersätter kostnad upp till 12.000kr med fördelning resa och logi upp till 8000 kr, samt föreställningskostnad upp till 4000 kr eller max 50% av föreställningskostnaden.
Samarrangemang/arrangörssamverkan/teaterbuss ersätts med 4000 kr (gäller en buss per förening/år)

Så söker du: Genom att inom bokningsperioden ange intresse för de föreställningar du vill boka till konsulent och aktuell producent ökar du din möjlighet att erhålla subvention och underlättar för turnéplaneringen. 

Efter genomförd föreställning söker du som arrangör ersättning för dina omkostnader för resa och boende hos Riksteatern Västerbotten via ansökan på deras hemsida.

I Jämtland/Härjedalen finns två subventionsmodeller:

  1. Arrangörsstöd Barn, Unga och skola: En arrangör kan söka Arrangörsstöd, en resa- och boendesubvention för en föreställning för barn/unga med professionell teater/scenkonstnär där kostnad för resa och boende tillkommer. Föreställningen bör ingå i en turné på tre eller fler orter i länet. Eller framföras av en aktör som är permanent verksam i länet. Arrangörsstödet ersätter kostnader upp till 5000kr. 
  2. Arrangörsbidrag Små Scener: söks av Riksteaterföreningar som arrangerar eller medarrangerar en professionell scenkonstföreställning utanför centralort/ i glesbygd.

5000kr kan sökas för resa och logi samt ev del av gage/föreställningskostnad.
Du kan även ansöka om bussbidrag till teaterresor.

Så söker du: Genom att inom bokningsperioden ange intresse för de föreställningar du vill boka till konsulent och aktuell producent ökar du din möjlighet att erhålla subvention och underlättar för turnéplaneringen. 

Efter genomförd föreställning söker du ersättning för dina omkostnader hos Riksteatern Jämtland/Härjedalen via redovisningsunderlag på deras hemsida.

I Norrbotten finns två subventionsmodeller:

  1. Turnéstöd: En resa- och boendesubvention för föreställning med professionell teater/scenkonstnär där kostnad för resa och boende tillkommer. Subventionerad turné ska omfatta minst tre orter i Norrbotten eller i turnésamarbete med Västerbotten. Söks av producent efter överenskommelse med konsulent.

Som producent bör du kontakta Riksteatern Norrbotten inför insäljningsarbetet till arrangörer i Norrbotten för att förankra ett eventuellt turnéstöd. Om stödet beviljas skrivs ett avtal mellan producent och Riksteatern Norrbotten baserat på antal turnéorter och kostnad. (Länk till avtalsmall)

Turnéproducenten ansvarar för insäljning samt praktiskt genomförande av turnén, konsulent kan bistå med marknadsföringsstöd och förmedling till lokala arrangörer. 

Turnéstödet ska redovisas av dig som producent på angivet underlag innan utbetalning görs.

  1. Nära Scenkonst: Söks av riksteaterförening och stärker förekomsten av offentlig professionell scenkonst i glesbygd och på små scener.

– Kostnad för resa och logi ersätts upp till 4000 kr samt 50% av gage/föreställningskostnad/bygg & bär upp till 4000 kr.
– Abonnerad teaterbuss till andra arrangörers föreställningar ersätts upp till 4000 kr.

Så söker du: Efter genomförd föreställning söker du ersättning för dina omkostnader hos Riksteatern Norrbotten via ansökan på deras hemsida.

 I Västernorrland finns tre subventionsmodeller:

1. Turnéstöd för föreställningar för barn och unga –  söks av producent, eller arrangör, efter överenskommelse med konsulent. Turnéstödet täcker fri professionell ensembles resa och logi inom teater, dans eller cirkus. Subventionerad turné ska omfatta minst tre orter i Västernorrland eller i turnésamarbete med angränsande län.

Som producent bör du kontakta Riksteatern Västernorrland inför insäljningsarbetet till arrangörer i Västernorrland för att förankra ett eventuellt turnéstöd. Om stödet beviljas skrivs ett avtal mellan producent och Riksteatern Västernorrland baserat på antal turnéorter och kostnad. (Länk till avtalsmall)

Turnéproducenten ansvarar därefter för insäljning samt praktiskt genomförande av turnén, konsulent kan bistå med marknadsföringsstöd och förmedling till lokala arrangörer.
Turnéstödet och publiksiffra redovisas innan utbetalning görs till producent eller arrangör.

2. Arrangörslyftet – Arrangör av offentligt vuxenutbud kan söka upp till 30.000 kr för genomförande av kulturarrangemang eller anordnade av bussresor utanför kommungränsen. Ansökningstid för arrangörsstödet pågår terminen före genomförandeterminen.

Publikutveckling Västernorrland:

Söks av riksteaterförening och stärker förekomsten av offentlig professionell scenkonst i glesbygd och på små scener. 

  • Kostnad för professionell ensembles resa och logi ersätts upp till 5 000 kr samt gage/föreställningskostnad upp till 5 000 kr eller max 50%. Totalt kan 10 000 kr sökas per arrangemang. 
  • Kostnader för gemensam resa (buss eller tåg) till ett arrangemang inom länet kan också sökas.

– Utbildningstillfällen och nätverksträffar: 1 lokal riksteaterförening (förutom ev. annan/andra förening/ar man samarbetar med) deltar stöttas med max 10 000 kr. För minst 2 lokala riksteaterföreningar gäller max 20 000 kr. För minst 4 lokala riksteaterföreningar gäller max 30 000 kr.

Bokning

I det rekommenderade utbudet finns förslag på föreställningar som redan tillfrågats om möjligheten att turnera i länet under kommande period. Du kan naturligtvis även söka efter egna förslag men kan då inte räkna med subvention om ni blir ensamma med att boka. 

När du hittat en föreställning du vill boka kan du skicka en första intresseanmälan så kontaktar producenten dig. Du kommer därefter överens med producenten om datum och andra praktiska frågor.

Tips: Innan du bestämmer dig för att kontakta en producent, kolla de tekniska och ekonomiska förutsättningarna så du vet att ni kan genomföra föreställningen praktiskt där ni vill.

Det underlättar att ha tidig dialog med din konsulent om era bokningsplaner så kan fler arrangörer ansluta till turnén som då kan subventioneras.

Intresseanmälan är bra att göra om du vill försäkra dig om att kunna erhålla subvention. Du kan få klartecken från konsulent och producent genom att informera om ditt intresse att boka föreställningen inom gällande bokningsperiod. Enkelt är att skicka in intresseanmälan för de föreställningar du är intresserad av här på scenkonstinorr.se. Ett mail går då till din konsulent för kännedom.

Bokningsperioden varierar något mellan olika producenter men för en majoritet av föreställningarna gäller att hösten är planeringstid för våren och våren planeringstid för hösten.

Rekommenderad bokningsperiod inför hösten för fria producenter och många länsteatrar är 15 mars till 15 maj. 

Riksteaterns utbud för skola/barn och unga presenteras via utbudsdagen”RUS” Repertoar Unga Skola i månadsskiftet januari-februari. Riksteatern Barn & Ungas bokningsstopp är då 30 april.

Riksteaterns föreningsutbud presenteras andra lördagen i oktober med bokningsstopp 4 december för kommande tre säsonger.

Bokningsperioden varierar något mellan olika producenter men för en majoritet av föreställningarna gäller att hösten är planeringstid för våren och våren planeringstid för hösten.

Bokningsperiod för våren är i allmänhet slutet på september till slutet på november.
Rekommenderad bokningsperiod inför hösten för fria producenter och många länsteatrar är 15 september – 15 november.

Riksteaterns utbud för skola/barn och unga presenteras via utbudsdagen”RUS” Repertoar Unga Skola i månadsskiftet januari-februari. Riksteatern Barn & Ungas bokningsstopp är då 30 april.

Riksteaterns föreningsutbud presenteras andra lördagen i oktober med bokningsstopp 4 december för kommande tre säsonger.

Riksteaterns föreningsutbud presenteras andra helgen i oktober med bokningsstopp 4 december. Då presenteras utbudet för kommande tre säsonger.
Bokningar görs via intresseanmälan på respektive föreställningssida eller genom kontakt med distriktsansvarig säljare Anneli Lundmark, anneli.lundmark@riksteatern.se

Riksteaterns utbud för skola/barn och unga presenteras via RUS i månadsskiftet januari-februari med bokningsstopp 30 april.

Bokningar görs via intresseanmälan på respektive föreställningssida eller genom kontakt med säljare Lisa Croall, lisa.croall@riksteatern.se

För producenter

Är du en professionell scenkonstproducent kan du anmäla ditt intresse att ingå i utbud för offentligt föreningsutbud eller skolutbud till scenkonstkonsulent i aktuellt län. Utbudsförfrågningar tas emot löpande men koncentreras med fördel till planeringen inför utbudssläpp i mars respektive september. Att komma med i norrlänens årliga utbudskonferenser är positivt men inte ett krav för att kunna vara en del i utbudet för Scenkonst i norr.

Viktigt:
– Om inte överenskommelse/avtal gjorts med scenkonstkonsulent kan inte turnésubvention garanteras.
– Ni kontaktar själva barnkultursamordnare/arrangörer i länet och säljer er föreställning, men konsulent kan bistå med kontaktuppgifter och viss marknadsföring
– Utbudet anpassas efter arrangörernas önskemål samt efter behovet av bredd och spets i utbudet.
– Subvention för resa/boende kan erbjudas vid turné med minst tre föreställningar inom länet eller i samverkan med angränsande län. Subvention kan också erbjudas om föreställning görs av producent permanent verksam i länet.

När Riksteatern Norras konsulentgrupp/enskild konsulent beslutat om vilka län som är intresserade av föreställningen och kan erbjuda subvention, länkas er föreställningsida på Scenkonstportalen till det rekommenderade utbudet på Scenkonstinorr.se.

För information om respektive läns subventionsformer gå till information om turnésubvention.

Är du en professionell scenkonstproducent kan du anmäla ditt intresse att ingå i utbud för offentligt föreningsutbud eller skolutbud till scenkonstkonsulent i aktuellt län. Utbudsförfrågningar tas emot löpande men koncentreras med fördel till planeringen inför utbudssläpp i mars respektive september. Att komma med i norrlänens årliga utbudskonferenser är positivt men inte ett krav för att kunna vara en del i utbudet för Scenkonst i norr.

Viktigt:
– Om inte överenskommelse/avtal gjorts med scenkonstkonsulent kan inte turnésubvention garanteras.
– Ni kontaktar själva barnkultursamordnare/arrangörer i länet och säljer er föreställning, men konsulent kan bistå med kontaktuppgifter och viss marknadsföring
– Utbudet anpassas efter arrangörernas önskemål samt efter behovet av bredd och spets i utbudet.
– Subvention för resa/boende kan erbjudas vid turné med minst tre föreställningar inom länet eller i samverkan med angränsande län. Subvention kan också erbjudas om föreställning görs av producent permanent verksam i länet.

När Riksteatern Norras konsulentgrupp/enskild konsulent beslutat om vilka län som är intresserade av föreställningen och kan erbjuda subvention, länkas er föreställningsida på Scenkonstportalen till det rekommenderade utbudet på Scenkonstinorr.se.

För information om respektive läns subventionsformer gå till information om turnésubvention.

Övrigt

Genom att välja län och därefter gå in på scenkonstutbudet för Barn, Unga & Skola kommer du till ett sammanställt länsutbud anpassat för både skolföreställningar och föreställningar som passar som offentliga föreställningar. Kontakta den producent som du är intresserad av och håll din konsulent informerad om ditt intresse.

Genom att välja län och därefter gå in på scenkonstutbudet för Barn, Unga & Skola kommer du till ett sammanställt länsutbud anpassat för både skolföreställningar och föreställningar som passar som offentliga föreställningar för barn eller unga. Kontakta den producent som du är intresserad av och håll din konsulent informerad om ditt intresse.

 Genom att välja län och därefter gå in på scenkonstutbudet för Förening/Vuxen publik kommer du till ett sammanställt länsutbud anpassat för en vuxen målgrupp men även föreställningar som passar som offentliga familjeföreställningar. Kontakta den producent som du är intresserad av och håll din konsulent informerad om ditt intresse.

Rulla till toppen

Riksteatern Norra

Aktuellt scenkonstutbud