Regional kultursamverkan mellan 4 län

Riksteatern Norras gemensamma insatser sträcker sig över fyra län och inom framförallt tre områden. Arrangörsutveckling för föreningsliv och kommuner, turnéfrämjande för professionell scenkonst,  och som kulturpolitisk referensgrupp och resurs.

Scenkonstinorr.se är plattform för Riksteatern Norras interregionala verksamheter i form av turnéutbud, arrangörsfrämjande aktiviteter, gemensamma projekt och information.

Aktuellt just nu:

I väntan på Scenkonstdagar´24 och Scenkonstdagar Barn & Unga

19- 20 oktober genomförs Scenkonstdagar´24 med presentationer av bokningsbart turnéutbud för norrlänens arrangörer av offentliga vuxen- eller familjeföreställningar. Den 21-22 oktober följer vi upp med Scenkonstdagar Barn & Unga med ännu mer föreställningsutbud samt skolkulturkonferens. Efter sommaren kommer anmälan- håll ut!

Tidigare: Samisk Kulturkonferens 2-3 april

Som del i Riksteatern Norras interregionala projektarbete genomfördes i april en uppskattad kultur- och nätverkskonferens om samisk scenkonst i Sundsvall med deltagare från Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Västerbotten.

Vad är Riksteatern Norra?

Vi är ett interregionalt samarbete mellan Riksteatern Norrbotten, Riksteatern Västerbotten, Riksteatern Jämtland Härjedalen samt Riksteatern Västernorrland.

Utgångspunkten för  samverkan baseras på ett delat scenkonstutbud för samtliga fyra län, kulturpolitisk påverkan, arrangörsutvecklingsinsatser och producentfrämjande inom scenkonst.

Interregionalt projekt pågår

Under 2022-2024 samarbetar Riksteatern Norra i ett omfattande interregionalt projekt för att på olika sätt stärka arrangörsutvecklingen och vårt kulturfrämjande arbete i norrlänen. Aktuella projektinsatser presenteras här löpande. Projektet finansieras av Region Västerbotten, Region Jämtland/ Härjedalen samt Region Västernorrland.

Rulla till toppen