Samisk arrangörskonferens – vi sågs i Sundsvall

2-3/4 arrangerade Riksteatern Norra en arrangörskonferens för att stärka den samiska scenkonsten.

 

Noerhtenaestie.jpg
Solveig och Katrin från Noerhtenaestie.

Den 2-3 april träffades vi i Sundsvall för att nätverka, ta del av föreläsningar, goda exempel och dela erfarenheter. Representationen var hög från det samiska samhället där Noerhtenaestie (Västernorrlands Sameförening), Såhkie (Umeås samiska förening) och även Preadtieh (nätverk för sydsamiska samordnare) deltog. Vi hade fyra riksteaterföreningar representerade från Västernorrland och Jämtland Härjedalen, samt tjänstepersoner från region Västernorrland och Riksteatern regionalt och nationellt. Syftet med konferensen är att öka insikten om möjligheter och utmaningar för den samiska scenkonsten. Solveig Rutfjäll och Katrin Asplund från Noerhtenaestie, Västernorrlands Sameförening, hälsade oss välkomna till Saepmie!

 

 

Sven Olofsson, universitetslektor vid Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet vid Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.

imagenubm.png
Sven Olofsson

I början av 1720-talet gjorde myndigheterna ihärdiga försök att fördriva den samiska befolkning som bodde i Uppland, Västmanland, Dalarna och Gästrikland, tillbaka till fjällen i Västerbotten. Först mot slutet av 1720-talet började både samer och bönder i regionen att ifrågasätta denna politik och med olika medel gjorde man också aktivt motstånd. Detta resulterade i en omfattande skriftväxling mellan riksrådet i Stockholm och länens landshövdingar, vilket i slutändan resulterade i ett stopp på fördrivningarna och början på en process där varje socken anmodades att anställa en samisk familj. Detta blev upprinnelsen till det så kallade sockenlappssystemet.

Camilla Olofsson Båatas – arkeolog och central handläggare för samiska frågor vid Gaskeuniversiteete/ Mittuniversitetet.

camilla.jpg
Camilla Olofsson Båatas

Från lapparnes Centralförbund 1904 till olje- og energidepartementet 2024. Camilla ger en exposé över den samepolitiska mobiliseringen under 1900-talet Den tidiga rättvisekampen, som främst drevs i det sydsamiska området, ska ses mot ljuset av tidens folkrörelser som nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen. Flera av de stora stridsfrågorna, som rätten till marken, är lika aktuella i vår tid.

Marika Renhuvud Foto: Willian Stenwall Sätterström

 

Marika Renhuvud – Om att arbeta som samisk scenkonstnär och att skapa en plats för det samiska i dansen. Vad är egentligen samisk dans och hur skapar vi ett naturligt utrymme för den samiska scenkonsten?

”Mitt mål är att ge kunskap och förståelse för den samiska kulturen vidare genom dans och samtidigt skapa möjligheter för den samiska befolkningen att få ta del av sin egen kultur via scenkonst” Marika Renhuvud.

Marika är dansare och koreograf från Sveriges sydligaste sameby, Eajran Sïjte. Hon är bosatt i Funäsdalen och driver sin verksamhet RenhuvudDans från Mittådalen där hon sedan 2023 har en dansstudio. Hon är utbildad vid NECD i Härnösand, Balettakademien i Stockholm och har även ett diplom i Didaktik, dans för barn och unga från DOCH.

aanna.jpg
Anna Johansson Larsson om de samiska förutsättningarna i en kommun.

Vi tog del av ett inspirationspass där Solveig och Katrin från Noerhtenaestie, Västernorrlands Sameförening, berättade om föreningens verksamhet. Aanna Johansson Larsson från Preadtieh och Strömsunds kommun berättade om förutsättningar för att arrangera i en kommun. Samt Elin Torestad berättade om den regionala kulturverksamhetens arbete med att främja samisk kultur.

På kvällen såg vi Giron Sámi Teáhters föreställning Herrarna satte oss hit. Läs mer: Herrarna satte oss hit (samiteahter.org)

 

 

 

Några röster från deltagarna:

”Mycket lärorikt för mig som hade ganska begränsad kunskap om det samiska innan arrangemanget”.

”Bra, bra mix av föreläsningar och diskussioner och nätverkande”.

”Jag har fått nya kontaktytor både med samiska företrädare i norrland samt med personer från kulturinstitutioner. Jag har byggt upp kunskapen kring delar av den samiska historien som jag inte tidigare hade så mycket kunskap om. Den kunskapen finns med framåt i mitt arbete med att främja och samarbeta med nationella minoriteter”.

 

 

Varför görs konferensen?

Konferensens syfte är att öka kunskapen om möjligheter och utmaningar inom den samiska scenkonsten i norra Sverige, stärka kunskapen om kolonialiseringens påverkan på samiskt samhälle samt inspirera till dialog och samverkan mellan arrangörer, producenter och andra nätverk/intresserade av samisk scenkonst.

Vem vänder vi oss till?

Riksteaterföreningar, urfolks- och minoritetssamordnare, kultursamordnare, samiska producenter, kulturarrangörer och andra intresserade av samisk scenkonst.

Arrangeras av Riksteatern Norra i samverkan med Noerhtenaestie, Västernorrlands Sameförening, med stöd av Region Jämtland/Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland.

Kontakt: Riksteatern Jämtland-Härjedalen Marie.Haglund@riksteatern.se

Projektbakgrund

Inom ett treårigt interregionalt projekt mellan 2022-2024 undersöker Riksteatern Norra genom projektledare på Riksteatern Jämtland/Härjedalen, hur den samiska scenkonsten och dess synlighet i norrlänen kan stärkas. Efter en initial förstudie och statusutredning har en aktivitetsplan tagits fram. Under 2023 startade ett samarbete med det nationella samiska kulturnätverket Viermie K kring Scenkonstdagar 23 i Östersund.  Här lyftes samiska kulturskapare och förutsättningar för samisk scenkonst fram i programmet som vände sig till scenkonstarrangörer och andra producenter. Under 2024 genomförs en bland annat en utbildningsinsats i form av en arrangörskonferens i Sundsvall 2-3 april som görs tillsammans med Noerhtenaestie, Västernorrlands Sameförening, samt fortsatt samarbete med Viermie K inför Scenkonstdagar´24.

Som en regional förlängning av projektarbetet har Riksteatern Jämtland/Härjedalen även utvecklat ett sydsamiskt scenkonstresidens våren 2023 samt genomför ett sydsamiskt gästspel från Norge under 2024.
Det regionala projektet finansieras av Region Jämtland/Härjedalen.

Rulla till toppen

Riksteatern Norra

Aktuellt scenkonstutbud