thumbnail_Riksteatern samisk norra

Regional kultursamverkan mellan 4 län

Riksteatern Norras gemensamma insatser sträcker sig över fyra län och inom framförallt tre områden. Arrangörsutveckling för föreningsliv och kommuner, turnéfrämjande för professionell scenkonst,  och som kulturpolitisk referensgrupp och resurs.

Scenkonstinorr.se är plattform för Riksteatern Norras interregionala verksamheter i form av turnéutbud, arrangörsfrämjande aktiviteter, gemensamma projekt och information.

Aktuellt just nu:

Herrarna satte oss hit. Foto_ Cooper&Gorfer

Arrangörskonferens - Samisk scenkonst för alla överallt Sundsvall 2-3 april

Välkommen till arrangörskonferens lunch till lunch 2-3 april i Sundsvall!
Dag 1 erbjuds en historisk fördjupning om kolonialisering och samiskt motstånd som introduktion till kvällsföreställningen ”Herrarna satte oss här” med Giron Sámi Teáther.
Dag 2 tar vi i gemensamt samtal del av goda exempel och erfarenheter inom arrangörsskap och samisk scenkonst. En konferens för ökad kunskap och nya nätverk.

Riksteatern Norra är:

En interregional samverkan mellan Riksteatern Norrbotten, Riksteatern Västerbotten, Riksteatern Jämtland Härjedalen samt Riksteatern Västernorrland.

Utgångspunkten för  samverkan baseras på ett delat scenkonstutbud för samtliga fyra län, kulturpolitisk påverkan, arrangörsutvecklingsinsatser och producentfrämjande inom scenkonst.

Interregionalt projekt pågår

Under 2022-2024 samarbetar Riksteatern Norra i ett omfattande interregionalt projekt för att på olika sätt stärka arrangörsutvecklingen och vårt kulturfrämjande arbete i norrlänen. Aktuella projektinsatser presenteras här löpande. Projektet finansieras av Region Västerbotten, Region Jämtland/ Härjedalen samt Region Västernorrland.

Rulla till toppen

Riksteatern Norra

Aktuellt scenkonstutbud