Välkommen till höstens Scenkonstdagar Barn & Unga för dig som är bokare/arrangör eller intresserad av barnkulturfrågor och scenkonstföreställningar! Här presenteras föreställningsutbud och fördjupningar för dig som är verksam i skolan, inom kulturverksamhet eller med politiskt uppdrag.

Scenkonstdagar´24 pågår 19-22 oktober med utbudskonferens för vuxen målgrupp 19-20 okt samt Scenkonstdagar Barn & Unga 21-22 okt.
Lunch och fika ingår.
Datum: 21-22 oktober
Plats: Umeå Folkets Hus.
Målgrupp: samordnare, skolpersonal, skol och kulturpolitiker, kulturarrangörer mfl

OBS I anmälningsformuläret väljer du vilka konferensdagar som du är intresserad av.  Du kan anmäla enskild eller upp till fem deltagare. Betalningsmetod: Kortbetalning eller faktura. 

Pris för konferenspaket två dagar: 625kr, för enskild dag 300kr. 
Kostnad för valbara programpunkter samt middag tillkommer. Välkommen!

PROGRAM Scenkonstdagar Barn & Unga

21 oktober Utbudskonferens: skola och familjeföreställningar vt/ht 2025

Inledande lunch 12.00
13.00
Utbudskonferens  inför programaktiviteter 2025.

Producenter från hela landet visar ett femtontal olika föreställningspresentationer och utdrag för att ge dig  bättre koll på vad du kan boka till skolor, fritidsgårdar och som familjeföreställningar inför kommande säsonger vt och ht 2025. Ett tillfälle du inte vill missa! 

ca 17.30 Middag för konferensdeltagare ink scenkonstföreställning 

22 oktober Kulturkonferens: Att skapa en kulturgaranti - strategier för kulturtillgång

11.00 Föreläsning och samtal: Kom Scenkonst – en djupdykning i kommunal distribution av scenkonst till landets barn och unga. Med Niclas Malmcrona och Zara Zimmerman, Assitej Sverige.  
I den nationella utredning som scenkonstorganisationen Assitej Sverige just nu arbetar med konstateras att det saknas nationella verktyg som kan stötta kommuner i att utvärdera, analysera och kvalitetssäkra kultur tillgång för barn och unga. Tillgången till kulturupplevelser varierar stort beroende på vilken kommun man råkar bo i. Hur skapas gemensamma riktlinjer som säkerställer en likvärdig kulturtillgång?
(Se rapporten Kom Scenkonst)

12.00 Lunch

13.00 Norrlänens kultursamordnarstatus – hur ser läget ut för oss i norrlandskommunerna gällande kulturtillgång, arbetssätt och stöd till kultur för barn och unga? Riksteatern Norra presenterar nyligen genomförd regional enkät följt av gemensam workshop/dialog.

14.00 Panelsamtal: Att skapa en Kulturgaranti – en väg till ökad kulturaktivitet för barn och unga:
Luleå och Umeå Kulturkommuner har under 2024 dragit igång ett arbete för att genomföra kulturgaranti för barn och unga inom sina kommuner. I Krokom skrevs 2014 ett ambitiöst Kulturpolitiskt program där barn och ungas kulturtillgång var vägledande. Vad krävs för att få igång den politiska viljan och vad händer i praktiken efter att klubban fallit på kommunfullmäktige?

I panelen medverkar Beatrice Hammar, fd scenkonstproducent, enhetschef Umeå Kulturskola, Evelina Rydeker (MP), ordförande Luleå kulturnämnd samt samhällsbyggnadsutskottet, Emma Löfström, scenkonstproducent samt projektledare för flera kommunala kulturgarantiprojekt i landet, med flera.
Samtalet modereras av Eva Gustafsson, fd verksamhetsledare Teatercentrum Norra, projektledare och programutvecklare inom Umeå Kultur.

15.00 Avslutning med fika

Vill du äta middag med oss?

Vill du äta middag måndag kväll med andra från konferensen och mingla lite extra är du välkommen att föranmäla dig när du gör din anmälan.

Samling av Västerbottens kultur-samordnar-nätverk 21 oktober!

Måndag förmiddag 21 oktober kl 10-12 samlas det kommunala nätverket för barnkultursamordnare i Västerbotten. 

Tillsammans med verksamhetsutvecklings-coachen Annelie Lindeberg introduceras bland annat en gemensam behovsanalys utifrån nätverkets förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för förstärkta strukturer inom barnkulturområdet.

För separat inbjudan och mer information inför träffen, kontakta inger.holmberg@riksteatern.se

Rulla till toppen

Riksteatern Norra

Aktuellt scenkonstutbud